Rav Band Pattern Gel Pen Styles

Rav Band Pattern Gel Pen, Bruno (Bear)

Bruno (Bear)

Pending restocking schedule

Rav Band Pattern Gel Pen, Groove (Donkey)

Groove (Donkey)

Pending restocking schedule

Rav Band Pattern Gel Pen, Beaver (Beaver)
Rav Band Pattern Gel Pen, Pico (Owl)
Rav Band Pattern Gel Pen, Popo (Squirrel)
Rav Band Pattern Gel Pen, Raffin (Rabbit)
Rav Band Pattern Gel Pen, Rav (Fox)